Controlevloeistof

Control Solution

OneTouch® controlevloeistof wordt gebruikt om na te gaan of de meter en de teststrips goed als een systeem samenwerken en of u de test juist uitvoert.

OneTouch® Verio® controlevloeistof

OneTouch® Verio® controlevloeistof is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de OneTouch® Verio® teststrips, OneTouch® Verio® en OneTouch® Verio®IQ bloedglucosemeter.

OneTouch® Vita® controlevloeistof

De OneTouch® Vita® controlevloeistof is uitsluitend bedoeld voor met de OneTouch® Vita® teststrips en de OneTouch® Vita® bloedglucosemeter.

OneTouch® Ultra® controlevloeistof

De OneTouch® Ultra® controlevloeistof is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de OneTouch® Ultra® teststrips en de OneTouch® UltraEasy® bloedglucosemeter.

Testen met controlevloeistof

Wij raden aan om een test met controlevloeistof te doen:

 • wanneer u een nieuw buisje teststrips open maakt
 • Als u vermoedt dat de meter of de teststrips niet juist werken
 • Als u herhaaldelijk onverwachte bloedglucoseresultaten krijgt
 • Als u de meter hebt laten vallen of als deze is beschadigd

Als het resultaat van een test met controlevloeistof binnen het bereik valt dat op het buisje teststrips vermeld staat, betekent dit dat de meter en de teststrips goed werken en dat u de test correct uitvoert.

 • Lees de bijsluiter voor u het product gebruikt.
 • Het flesje bevat voldoende vloeistof voor 75 tests.
 • Gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van tests met de controlevloeistof vindt u in de handleiding van uw OneTouch® meter.

Bewaring en gebruik van controlevloeistof

 • Gooi de vloeistof 3 maanden na opening weg
 • Noteer de uiterste gebruiksdatum op het flesje
 • Gebruik de vloeistof niet na het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum
 • Bewaar de vloeistof bij een temperatuur van minder dan 30°C
 • Bewaar de vloeistof niet in de koelkast

Voorzorgsmaatregelen

 • Uitsluitend bedoeld voor in-vitro diagnose